سها دل فان 24-ارائه انواع نقاشی سه بعدی زیبا و جذاب http://sahadl.ir 2019-08-18T21:12:53+01:00 text/html 2019-06-19T06:03:08+01:00 sahadl.ir محمد محمدی پنکه دستی LED http://sahadl.ir/post/218 <div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(85, 85, 85); font-family: IRANSans, tahoma; font-size: 13px;"><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><a href="http://market-shop.ir" target="" title="">پنکه دستی LED</a><br><br></b><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><font color="#009999"><font color="#FF0000"><font color="#009999">دارای ابعاد کوچک و قابل حمل آسان</font><br><font color="#CC0033"><br>دارای چراغ های LED کم مصرف</font><br></font></font></b><br><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><font color="#009999"><font color="#FF0000"><font color="#660099">سرعت پرتاب باد بسیار بالا</font></font></font></b></div><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(85, 85, 85); font-family: IRANSans, tahoma; font-size: 13px;"><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><font color="#009999"><font color="#FF0000"><font color="#660099"></font></font></font></b><br><img src="http://market-shop.ir/pic/HandyFanLED700main1232.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 3px solid rgb(255, 255, 255); vertical-align: baseline; outline: rgb(197, 197, 197) solid 1px;"><br><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(255, 0, 0);">قیمت :&nbsp;</span>35000 تومان</strong></p><a target="_blank" href="http://market-shop.ir/addcart.php?action=add&amp;id=1232" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(21, 150, 219); text-decoration-line: none; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><img src="http://market-shop.ir/pic/buy2.gif" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"></a><br><div align="justify" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><br><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><div align="justify" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">گرما بطور قطع در طول تابستان بسیاری را کلافه می کند و برای فرار از این گرما افراد به استفاده از پنکه و کولر می پردازند. پنکه دستی LED بسیار خلاقانه و کاربردی می باشد که امکان استفاده از پنکه و خنک کننده را در هر جا و مکانی فراهم می کند که در این روزهای گرم تابستان می تواند بسیار کارآمد و موثر باشد. پنکه دستی LED دارای 2 پره نرم و منعطف می باشد که رو یکی از پره ها دارای 5 عدد led کوچک است که با روشن شدن و کار کردن پنکه چراغ های آن نیز روشن شده و همزمان یک متن با عنوان i love you ، نمایش قلب و چند متن و اموجی نمایش می دهد و همه را سورپرایز و متعجب می کند. پنکه دستی LED با استفاده از 3 عدد باتری کار می کند و با توجه به اینکه چراغ های led آن از نوع کم مصرف و کوچک می باشد کارایی طولانی مدت دارد و بعد از تمام شدن باتری هم قابل تعویض می باشد.<br><br><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><img src="http://market-shop.ir/images/more_product_images/image/338814450-2.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 3px solid rgb(255, 255, 255); vertical-align: baseline; outline: rgb(197, 197, 197) solid 1px;"><br><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(255, 0, 0);">قیمت :&nbsp;</span>35000 تومان</strong></p><a target="_blank" href="http://market-shop.ir/addcart.php?action=add&amp;id=1232" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(21, 150, 219); text-decoration-line: none; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><img src="http://market-shop.ir/pic/buy2.gif" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"></a><br><br><div align="justify" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><font color="#FF0000"><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">ویژگی های پنکه دستی LED :</b></font><br></div><div align="justify" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">- نمایش نوشتار قلب و ILoveYou و ...</div><div align="justify" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">- منبع تغذیه با 3 باتری قلمی<br></div><div align="justify" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">- سرعت پرتاب باد بسیار بالا</div><div align="justify" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">- دارای پره نرم و بدون خطر<br></div><div align="justify" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">- کوچک و قابل حمل<b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><br></b></div><div align="justify" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">- وزن پنکه: 200 گرم</div></div></div></div></div></div> text/html 2019-06-17T15:23:56+01:00 sahadl.ir محمد محمدی شعبده بازی های زاک http://sahadl.ir/post/217 <div id="15136142579891511"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe width="100%" height="100%" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/E4Ozf/vt/frame"></iframe></div></div> text/html 2019-05-04T15:22:38+01:00 sahadl.ir محمد محمدی آموزش شعبده بازی http://sahadl.ir/post/216 <div id="15136141694980198"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe width="100%" height="100%" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/ABGC6/vt/frame"></iframe></div></div> text/html 2019-03-24T15:21:41+01:00 sahadl.ir محمد محمدی شعبده بازی http://sahadl.ir/post/215 <div id="15136140962675352"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe width="100%" height="100%" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/3wnDO/vt/frame"></iframe></div></div> text/html 2019-03-11T16:20:21+01:00 sahadl.ir محمد محمدی ویدیو آموزش شعبده بازی http://sahadl.ir/post/214 <div id="15136140184515230"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe width="100%" height="100%" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/3rboQ/vt/frame"></iframe></div></div> text/html 2019-02-04T16:19:41+01:00 sahadl.ir محمد محمدی 9 ترفند شعبده بازی http://sahadl.ir/post/213 <div id="15136139854158624"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe width="100%" height="100%" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/eGN8L/vt/frame"></iframe></div></div> text/html 2017-12-18T16:19:16+01:00 sahadl.ir محمد محمدی 7 ترفند شعبده بازی http://sahadl.ir/post/212 <div id="15136139624564258"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/yGMv5?data[rnddiv]=15136139624564258&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2017-12-18T16:18:24+01:00 sahadl.ir محمد محمدی جدید ترین شعبده بازی ها http://sahadl.ir/post/211 <div id="15136139194957171"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/fDkFr?data[rnddiv]=15136139194957171&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2017-12-18T16:16:19+01:00 sahadl.ir محمد محمدی 10 شادی بعد از گل جالب فوتبال http://sahadl.ir/post/210 <div id="15136137848549014"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/DRZzx?data[rnddiv]=15136137848549014&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2017-12-18T16:14:01+01:00 sahadl.ir محمد محمدی ویدیو جالب تبدیل کرم به پروانه http://sahadl.ir/post/209 <div id="15136136387194412"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/5yltn?data[rnddiv]=15136136387194412&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2017-12-18T16:13:02+01:00 sahadl.ir محمد محمدی ویدیو جالب و عجیبه http://sahadl.ir/post/208 <div id="15136135954477998"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/O7saF?data[rnddiv]=15136135954477998&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2017-12-18T15:43:00+01:00 sahadl.ir محمد محمدی مسابقه جالب بوکس با کانگورو+فیلم http://sahadl.ir/post/207 <div id="1513611798154476"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe width="100%" height="100%" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/ncKlw/vt/frame"></iframe></div></div> text/html 2017-12-18T15:42:30+01:00 sahadl.ir محمد محمدی ویدیو جالب مبین/مامان های وسواسی http://sahadl.ir/post/206 <div id="15136117801471662"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/ZSgvy?data[rnddiv]=15136117801471662&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2017-12-18T15:40:42+01:00 sahadl.ir محمد محمدی ویدیو خنده دار ایرانی صدای ، خیلی جالب ... http://sahadl.ir/post/205 <div id="15136117294909946"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/IiCov?data[rnddiv]=15136117294909946&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2017-12-18T15:40:26+01:00 sahadl.ir محمد محمدی حقایق جالب و باورنکردنی اهرام مصر http://sahadl.ir/post/204 <div id="15136116563197990"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/g72Vk?data[rnddiv]=15136116563197990&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2017-12-18T15:39:20+01:00 sahadl.ir محمد محمدی فیلم حقایق جالب و باورنکردنی اهرام مصر http://sahadl.ir/post/203 <div class="vone__title-visits" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(33, 33, 33); font-family: IRANSans, tahoma, arial; text-align: right;"><h1 class="vone__title" style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 20px; color: rgb(0, 0, 0); float: right;">ویدیو حقایق جالب و باورنکردنی اهرام مصر</h1><br></div><div class="vone__title-visits" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(33, 33, 33); font-family: IRANSans, tahoma, arial; text-align: right;"><br></div><div class="vone__info-tab " id="js__vone__info-tab" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(33, 33, 33); font-family: IRANSans, tahoma, arial; text-align: right;"><div class="vone__desc" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 2; word-wrap: break-word;">ارتفاع اهرام مصر داخل اهرام مصر چیست عجایب اهرام مصر اهرام مصر و موجودات فضایی داخل اهرام ثلاثه مصر رازهای اهرام مصر تله های اهرام مصرداخل اهرام مصر چیست رازهای اهرام مصر داخل اهرام ثلاثه مصر اسرار اهرام مصر عجایب اهرام مصر اهرام مصر چگونه ساخته شدند اهرام ثلاثه مصر به انگلیسی هرم خوفو اسرار اهرام مصر</div><div class="vone__desc" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 2; word-wrap: break-word;"><br></div></div><div id="15136116186587606"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/2sIFT?data[rnddiv]=15136116186587606&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2017-12-18T15:36:36+01:00 sahadl.ir محمد محمدی عجیب ترین پنالتی های تاریخ فوتبال ایران http://sahadl.ir/post/202 <div id="15136115307463123"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/fZ35a?data[rnddiv]=15136115307463123&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2017-12-18T15:34:51+01:00 sahadl.ir محمد محمدی ویدیو جالب اگر بازیکنان فوتبال زن بودند ! http://sahadl.ir/post/201 <div id="15136113235663121"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/E4JO5?data[rnddiv]=15136113235663121&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2017-12-18T13:59:08+01:00 sahadl.ir محمد محمدی فیلم پوتین در جمع ستارگان فوتبال http://sahadl.ir/post/199 <div id="1513605585561467"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/Te9yJ?data[rnddiv]=1513605585561467&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2017-12-18T13:58:43+01:00 sahadl.ir محمد محمدی فیلم گلهای تحقیر آمیز دنیای فوتبال http://sahadl.ir/post/198 <div id="15136055524014967"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/TL6Cl?data[rnddiv]=15136055524014967&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2017-12-18T13:58:17+01:00 sahadl.ir محمد محمدی توپ گیری های عجیب فراموش نشدنی http://sahadl.ir/post/197 <div id="15136055261966561"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/ej1h0?data[rnddiv]=15136055261966561&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2017-12-18T13:56:53+01:00 sahadl.ir محمد محمدی ویدیو لحظات طنز در فوتبال http://sahadl.ir/post/196 <div id="15136054487997794"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/AfKxC?data[rnddiv]=15136054487997794&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2017-12-18T13:56:16+01:00 sahadl.ir محمد محمدی برترین بازگشت های تاریخ بوندس لیگا http://sahadl.ir/post/195 <div id="15136054046483251"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/FuwOC?data[rnddiv]=15136054046483251&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2017-12-18T13:55:44+01:00 sahadl.ir محمد محمدی گل های تحقیر آمیز در فوتبال دنیا+فیلم http://sahadl.ir/post/194 <div id="15136053739384977"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/aJWFw?data[rnddiv]=15136053739384977&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2017-12-18T13:55:13+01:00 sahadl.ir محمد محمدی جذاب ترین گل به خودی های فوتبال http://sahadl.ir/post/193 <div id="15136053182533682"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/7RWwc?data[rnddiv]=15136053182533682&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2017-12-18T13:54:51+01:00 sahadl.ir محمد محمدی شباهت ستارگان فوتبال به شخصیت های کارتونی http://sahadl.ir/post/192 <div id="1513605297568237"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/XLkjT?data[rnddiv]=1513605297568237&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2017-12-18T13:54:13+01:00 sahadl.ir محمد محمدی گل به خودی های جالب فوتبال دنیا http://sahadl.ir/post/191 <div id="1513605282780405"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/v6F2r?data[rnddiv]=1513605282780405&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2017-12-18T13:53:51+01:00 sahadl.ir محمد محمدی 10 سوپر سیو از دروازه بانان فوتبال http://sahadl.ir/post/190 <div id="15136052622652868"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/L4gMy?data[rnddiv]=15136052622652868&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2017-12-18T13:53:28+01:00 sahadl.ir محمد محمدی 10 تقلب بزرگ تاریخ فوتبال http://sahadl.ir/post/189 <div id="15136052372004491"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/vgRbE?data[rnddiv]=15136052372004491&amp;data[responsive]=yes"></script></div>